MYHMLTI

Maybe You’ll have more luck then I is Michal Pustějovsky’s installation I have participated on.

EN Quote:

A picture, a reflection, or the shade, sort of a human projection, the helper in comprehension of causality and us as well. With pleasure we create these pictures, pillars in world understanding. These pictures, or constructions if you like help us finding ideal way of life. Thus the apparent natural result among all possible ones is as always and again the final decision yes/no (*/  ).

No matter how we decide, we believe in our decision accuracy, thereupon deflect our future. This logic is also part of wildly used so called “new” technology. We put lot of trust in this system in virtue of the simplification of our decision making, It breeds fruits for us effortlessly.

But, what will happen, when we are retroactively obliged to decide through this impersonalized mediator whom we gave the absolute control over our crops? What will happen if we have to react back even within the same process we left before? Though this time with no factual understanding. How this banal decision yes/no will affect us? Will we be ever able to put all those shreds together as a whole and understand again at least a bit?

The installation “Maybe You’ll have more luck then I” takes the stance of an ironic intermediary of our conclusions and shades.

CZ Quote:

Možná budete mít větší štestí než já

“Obraz, odraz, stín je jakousi projekcí člověka, který nám je pomocníkem při chápání kauzalit, ale i nás samotných. S radostí konstruujeme/vytváříme obrazy, jakousi berličku v pochopení našeho světa. Tyto obrazy, konstrukce nám pomáhají při rozhodování další, ideálně správné cesty. Přirozeným důsledkem volby možných koncepcí a směrů je bod finálního rozhodnutí, rozhodnutí ano/ne (*/ ).

Ať už se rozhodneme jakkoli, nakonec nám stejně nezbývá nic jiného než věřit ve správnost volby, načež vychylujeme svoji budoucnost zvoleným směrem. Tato logika je rovněž převzata do systému již všední technologie. Do tohoto “nového” systému vkládáme velikou naději a to mimo jiné proto, že nás zbavuje bolestivého článku rozhodování a ponechá pro nás pouze “sladkou úrodu”.

Co se ale stane, pokud jsme zpětně nuceni rozhodnout skrze tohoto odosobněného prostředníka, jemuž jsme již jednou pro vždy svěřili správu naší sklizně? Co se stane pokud musíme opět zasáhnout do stejného procesu, tentokrát ale bez znalosti spojitostí? Jaké bude mít takové banální rozhodnutí “ano” či “ne” důsledky? Budeme vůbec někdy tyto vztahy schopni propojit opět v celek a pochopit?

Instalace “Možná budete mít větší štestí než já” se staví do pozice ironického prostředníka našich rozhodnutí a stínů.”

2010, Gallery in Academy of Fine Art Prague